Anna-Lena Laurén älskar och uthärdar livet i Moskva