Anna-Lena Laurén älskar och uthärdar livet i Moskva

Okategoriserad

Översättning av ryska utrikesministeriets uttalande

12 apr , 2015, 20.53 Anna-Lena Laurén

 

På läsarnas begäran publicerar jag en översättning på ryska utrikesministeriets uttalande angående de nordiska försvarsministrarnas gemensamma artikel i Aftenposten om fördjupat försvarssamarbete. Uttalandet lades ut på ryska utrikesministeriets hemsidor i dag. Nedan först min översättning, därefter den ryska texten samt länken.

För att skapa en mer naturligt svensk språkdräkt valde jag att översätta så att jag ibland delade upp en lång mening i två kortare.

 

Ryska utrikesministeriets svar på de nordiska ministrarnas artikel i Aftenposten

Naturligtvis har den gemensamma artikel som Danmarks, Norges, Finlands och Sveriges försvarsministrar samt Islands utrikesminister har låtit publicera i norska Aftenposten väckt uppmärksamhet. I artikeln talar man om nordeuropeiskt samarbete inom försvar och säkerhet. Varje stat har utan vidare suverän rätt att fatta egna beslut i dessa frågor. Men i motsats till förr har det nordeuropeiska försvarssamarbetet nu riktat sig mot Ryssland, vilket kan undergräva det konstruktiva samarbete som vi har arbetat upp i Nordeuropa under flera tiotals år. Särskild oro väcker den allt starkare tendensen hos Sverige och Finland att närma sig militäralliansen Nato, trots att de officiellt inte ingår i krigsallianser.

Istället för en öppen och konstruktiv dialog, med målet att finna gemensamma lösningar för att stärka säkerheten i norra Europa och på hela kontinenten, inklusive en lösning på den inre ukrainska konflikten, tvingar man på invånarna i de nordiska länderna ett öppet konfrontativt förfaringssätt.

12.4 2015

 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/793508C5DF9E548D43257E25003B0C16

Комментарий МИД России в связи со статьей министров стран Северной Европы в газете «Афтенпостен»
696-12-04-2015

Разумеется, обратили внимание на совместную статью министров обороны Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Министра иностранных дел Исландии, опубликованную на днях в норвежской газете «Афтенпостен», в которой речь идет о североевропейском взаимодействии в области обороны и безопасности. Решение вопросов в этой сфере, безусловно, – суверенное право каждого государства. Но в отличие от прошлых лет североевропейское оборонное сотрудничество стало позиционироваться как направленное против России, что способно подорвать накопленный за последние десятилетия позитив конструктивного взаимодействия на Севере. В этом контексте особую озабоченность вызывает также усилившаяся тенденция сближения с военным блоком НАТО Финляндии и Швеции, официально придерживающихся политики неучастия в военных союзах.

Вместо открытого и конструктивного диалога, направленного на поиск совместных решений в области укрепления безопасности на Севере Европы и на континенте в целом, включая урегулирование внутриукраинского конфликта, общественному мнению жителей Северных стран навязываются откровенно конфронтационные подходы.

 

 

 

En kommentar

  1. notary license skriver:

    notary license

    Översättning av ryska utrikesministeriets uttalande – Moskvabloggen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *